Právě se nacházíte zde: Hlavní strana Kostel Božského Srdce Páně Historie kostela

Eucharistie paramenta

Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Historie kostela

Email Tisk PDF
seznam článků
Historie kostela
Zvony
Všechny strany

Svorníkem klášterních budov je kostel zasvěcený Božskému Srdci Páně. Stavbu kostela provedl stavitel Jan Jakub Stabernak. Základní kámen kostela byl položen 24. května 1903. Svěcení kostela se uskutečnilo 26. června 1904. Interiér kostela je v pseudobarokním slohu. Pozadí oltáře tvoří obraz, který představuje zjevení Božského Srdce Páně sv. Marii Markétě Alacoque, zhotovený a darovaný mistrem Martinem Matoušem z Prahy. Nad oltářem apsidu uzavírá krásná freska – „eucharistické nebe“: na zlatém podkladě je vyobrazen obětní stůl s vystavenou Velebnou Svátostí. Z obou stran se klanějí tito světci: vpravo stojí sv. Alfons, sv. Ignác, sv. Benedikt, sv. Jan Nepomucký, před nimi klečí sv. Pius X., sv. Antonín Paduánský a sv. Václav.Na protější straně stojí světice: sv. Magdalena Barat, sv. Gertruda, sv. Maří Magdalena, sv. Klára, před nimi klečí sv. Anežka Česká, sv. Ludmila a sv. Kateřina Alexandrijská, patronka studujících. Po návratu sester do Českých Budějovic musel být kostel opraven. Byla vyměněna střecha, zhotovena nová věž, okna i fasáda. Došlo i na výměnu varhan. Nové varhany stavěl pan varhanář Vladimír Šlajch z Borovan a dne 15.5. 1999 byly varhany požehnány Jeho Excelencí biskupem Antonínem Liškou. Varhany mají 1338 píšťal.Zvon, který se ve věži zachoval, byl taktéž ve špatném stavu. Po opravě byl dán do provozu. V roce 2002 bylo do věže zavěšeno osm zvonků - zvonkohra. Do provozu ji uvedla firma pana Pernera z Pasova. Zvonky zvoní melodii každý den, a to od 7.00 hodin do 19.00 hodin střídavě po jedné hodině Sanctus ze mše andělské a melodii Ave Maria (lurdské). V neděli se tato zvonkohra rozeznívá taktéž každou hodinu, ale papežskou znělkou „Kristus vítězí, Kristus kraluje...“.Kostel Božského Srdce Pán byl prohlášen za nemovitou kulturní památku Rozhodnutím Ok ONV České Budějovice, číslo jednací 894/87-PP-Bt ze dne 17.12. 1987 ve smyslu zákona číslo 20/1987 Sb. a v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je veden pod rejstříkovým číslem 5739.