• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

Aktuálně

Misijní mše svatá v kostele Božského Srdce Páně

v pátek 18. října 2019 v 16.00 hodin.