• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

Aktuálně

Pořad velikonočních bohoslužeb:


Květná neděle (28.3.)            08.00 hodin

Zelený čtvrtek (1.4.)              18.00 hodin  

Velký pátek (2.4.)                   18.00 hodin

Bílá sobota (3.4.)                   18.00 hodin


Boží Hod velikonoční (4.4.)   08.00 hodin

Pondělí velikonoční (5.4.)     08.00 hodin