• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

Změna bohoslužeb

Od soboty 17. února 2024 již nebudou v tomto kostele sobotní mše sv. v 18.00 hodin.

Ostatní časy bohoslužeb zůstávají v platnosti.

 

V sobotu je možné se zúčastnit mše sv. s nedělní platností v katedrále sv. Mikuláše v 17.00 hodin.