• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

Společnost PARAMENTA s.r.o. vyrábí a prodává především paramentní a jiné církevní textilie.

Dále se zabývá výrobou a prodejem obecních, hasičských a spolkových praporů a korouhví.Společnost PARAMENTA s.r.o. sídlí v klášteře sester Nejsvětější Svátosti v Lipenská ulici 1979/1 v Českých Budějovicích a pokračuje v tradici paramentní výroby, kterou se Kongregace od svého založení v roce 1887 zabývá.

Společnost PARAMENTA s.r.o. Lipenská 1979/1, 370 01 České Budějovice zahájila svou činnost k 1. říjnu 2008. Je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou