• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

Současnost

JAKÁ JE SOUČASNOST?

V současnosti žijí sestry už jen v mateřinci, na českobudějovickém biskupství, v Domově u studánky v Anenské Studánce u Lanškrouna a v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Církevní mateřskou školu navštěvuje 85 dětí. Tři sestry zde pracují jako učitelky, ostatní pedagogičtí pracovníci jsou civilní. 
Kromě toho vedou sestry Misijní klubko, ve kterém se scházejí i děti starší. Podpora misijního smýšlení u dětí a mládeže a zapojení do misijní činnosti byla také jedním z úmyslů zakladatelky naší kongregace.
V klášterní budově provozujeme i dnes paramentní dílnu. Kromě církevních textilií jsou zde zhotovovány i jiné textilie, obecní, hasičské nebo spolkové prapory.
V „Domově u studánky“ se sestry věnují lidem s mentálním postižením.
Další sestry také vypomáhají v „Domě sv. Josefa“ – v charitním lůžkovém zdravotním zařízení pro nemocné s roztroušenou sklerózou.
Dvě sestry pracují na českobudějovickém biskupství.

Formace
Podle Bible a církevních Otců je Kristus „formou“ pokory a dalších ctností. 
Ježíš přítomný ve Svátosti oltářní je po nás tím, kterému svěřujeme naši formaci. 
Snažíme se vykonávat svou práci ve spojení s Ním, denně adorujeme před vystavenou Nejsvětější svátostí - zde čerpáme sílu naplňovat v lásce své poslání, zde předkládáme i starosti těch, se kterými se setkáváme, modlitbou také podporujeme činnost těch, kteří „jsou v terénu“. Podáváme smír za hříchy, obětujeme se na úmysly Svatého otce… Snažíme se šířit úctu k Ježíši přítomnému v Nejsvětější Svátosti.
Jsme „Papežská kongregace“, máme vlastní řeholi, sestavenou naší Zakladatelkou M.M.Magdalenou Šebestovou, v Římě schválenou.
Ke slibům chudoby, čistoty a poslušnosti připojujeme věrnost sv. Otci.