• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

PARAMENTA s.r.o.

Společnost PARAMENTA s.r.o. Lipenská 1979/1, 370 01 České Budějovice zahájila svou činnost k 1. říjnu 2008. Je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16575. IČ: 28088964 DIČ: CZ28088964, plátce DPH