• KONGREGACE SESTER NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
  • +420 387 427 963

Velikonoční bohoslužby v kostele Srdce Páně

Zelený čtvrtek (6.4.2023)    18.00 hodin
Velký pátek (7.4.2023)        18.00 hodin


Velikonoční vigilie (8.4.2023)        20.00 hodin


Boží Hod velikonoční (9.4.2023)    8.00 hodin
Pondělí velikonoční (10.4.2023)    8.00 hodin